Mitolojinin 12 Soylu Olimposlusu

1-Aphrodite

Aphrodite, aşkın, cinsel isteklerin ve güzelliğin tanrıçasıdır. Doğal yeteneklerinin yanında, herkesin kendini arzulamasını sağlayan büyülü bir kuşağı vardır. Doğumu hakkında iki söylenti var. İlki onun Zeus ve Dione’un kızı olduğu… İkincisi, Cronos hadım edildiğinde denize atılmış olan organından damlayan kanlardan doğduğunu ve kocaman bir midye içinde Kıbrıs’ta karaya çıktığından bahseder. Hephaestus’un karısıdır. Ağacı mersin, hayvanları güvercin, kuğu ve serçedir.

2-Apollo

Apollo, Zeus ve Leto’nun oğlu, Artemis’in ikiz kardeşidir. Altın bir lir çalar; müziğin tanrısıdır. Gümüş bir yayı en uzağa o atabilir; okların tanrısıdır. Tıbbı insanlara o öğretmiştir; iyileştirici tanrıdır. Asla yalan söylemez; ışığın ve gerçeğin tanrısıdır. Apollo her sabah, 4 atlı arabasını gökyüzünü başından sonuna dolaşır ve güneş doğar. Delphi’de bir nasihatçı olrak tanınır. Yunanistanin dört bir yanından insanlar ondan nasihat almak için Delphi’ye gelirler.
Kutsal ağacı defne, hayvanları yunus ve kargadır.

3-Ares

Ares, Zeus ve Hera’nın oğludur. Ne annesi ne de babası tarafından pek sevildiği söylenemez. Savaş tanrısıdır. Öldürücü ve kana susamış bir tanrıdır ama bir yandan da korkağın tekidir. Aphrodite’le yatakta yakalanınca, kocası Hephaestus tarafından herkesin içinde alay konusu edilmiştir. Akbaba ve köpek kutsal hayvanlarıdır.

4-Artemis

Artemis, Zeus ve Leto’nun kızı, Apollo’nun ikiz kardeşidir. Vahşi hayvanların ve avın tanıçasıdır. Gençlerin koruyucusudur. Apollo gibi o da gümüş oklarla atış yapar. Erdemin, namusun simgesidir. Çocukarın doğumlarını yönetir (doğumunda Leto’ya hiç acı çektirmemiştir.) Kutsal ağacı servidir. Özellikle geyik olmak üzere tüm hayvanlar ona kutsaldır.

5- Ate

Hafif bir Tanrıdır, ayaklarıyla ölümlülerin başına bastığı halde onların bundan hiç haberi olmaz. Zeus’un yemin ederek hakimiyeti Perseus soyundan doğacak ilk kişiye vermeyi vaat ettiği ve böylece Herakles’i Eurystheus’un hakimiyeti altına soktuğu zaman onu aldatan Ate oldu. Bunun üzerine Zeus, onu Olympos’un tepesinden aşağı atarak öcünü aldı. Ate, Phrygia’da, Hata Tepesi adını alan bir yere düştü. İlos, İlion Kalesini (Troya) burada kurdu. Zeus; Ate’yi gökyüzünden atarak, Olympus’da kalmasını ebediyen yasakladı. Mitolojiye göre ‘hata’nın insanların kötü bir kaderi olması bu yüzdendir.

6- Athena

Yunan mitolojisinde akıl, sanat, strateji, barış ve savaşın tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Minerva diye anılır. Babası Tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus’un ilk karısı olan Hikmet Tanrıçası Metis’ tir. Sembolleri, kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Athena, Atina kentinin baş Tanrısı ve koruyucusudur. Athena’nın Yunan uygarlığı öncesinden gelen bir tanrıça olduğu ve daha sonra Yunanlılarca benimsendiği sanılır. Ama Yunan ekonomisi, Minos uygarlığından farklı olarak önemli ölçüde askerî temele dayandığı için, Athena başlangıçtaki evcil işlevlerini korumakla birlikte giderek bir Savaş Tanrıçası’na dönüşmüştür.

7- Hades

Hades, Zeus’un kardeşidir. Ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır. Kullarının sayısını artırmak için delice uğraşan, açgözlü bir tanrıdır. Erynyes’ler onun değerli misafirleridir. Onu ziyarete gelenlerin yeraltı dünyasını terketmeleri konusunda da oldukça isteksizdir. Aynı zamanda, yerden çıkan değerli metaller onu bolluk çokluk ve servet tanrısı yapmıştır. Onu görünmez yapan bir miğferi vardır. Yeraltı dünyasından pek ayrılmazdı. Acımasız ve hatta korkunçtu ama sözünden dönmezdi ve kaprisli bir tanrı değildir. Zorla kaçırdığı Persephone ile evlidir.

 8-Hera

Zeus’un karısı ve kız kardeşi, Kronos ve Rheia’nın kızlarıdır. O, aile ve evliliğin tanrıçası kabul edilmiştir. Mitolojide Hera çok kıskanç ve zalim bir kadın olarak tanımlanır. Hera, Zeus’un ikincil ilahelere ve ölümlü kadınlara ilgi duymasını bir türlü içine sindiremez ve onları sürekli tehdit altında tutar. Paris evrende Hera’dan daha güzel bir kadın bulunduğunu söylediği için ona hakaret etmiş ve Hera Troya’nın düşmanı olmuştur. Zeus ve Hera’nın İlithya ve Hebe adında kızları, sanayi Tanrısı Hephaistos ve savaş Tanrısı olan Ares oğulları olmuştur. Hera savaş tanrıçası olmamasına rağmen bazen savaşçı kişiliğini ortaya koyar. Kutsal hayvanları, inek ile tavus kuşunu sever ve korur, şehri de Argos’dur.

9- Zeus

Gökyüzü ve yerin tanrısı olarak adlandırılan tanrılar tanrısı Zeus, Olympos(Olimpos) dağını mesken edinmiştir ve buradan dünyaya hükmetmiştir. Daha çok gökyüzündeki olaylarla ilişkilendirilmiştir. Simgesi ise kalkan, asa ve tahttır. Romalılar Zeus olarak değil, Jüpiter olarak bahseder.

10-Hephaistos

Zeus ve Hera’nın oğludur. Zanaatkardır bu yüzden ateşin ve demirin tanrısıdır.

11- Poseidon

Zeus, Hades ve Poseidon, Kronos’un oğludur. Denizler, atlar ve depremler tanrısıdır. Babalarını devirerek evreni 3 parçaya bölmüşlerdir Zeus; gökyüzü, Hades; yeraltı, Poseidon ise denizlere hakim olmuştur. Romalılar tarafından Neptün olarak adlandırılır.

12- Hermes

Maia ve Zeus’un oğludur. Hermes hakkında birçok hikaye bulunmaktadır. Efsaneye göre doğduktan kısa bir süre sonra ayağa kalkar ve kaplumbağanın kabuğundan lir yapıp çalmaya başlar. Atik ve kurnaz bir tanrıdır. Zeus’un habercisidir. Bereket tanrısı ve rüya tanrısı olarak da bilinmektedir. Bunun yanında hırsızların, tüccarların, sürülerin koruyuculuğunu üstlenmiştir. Romalılar tarafından Merkür olarak adlandırılır. Altın değnek sembolüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.