Nedir bu Sosyoloji(Toplum bilimi) ?

      Sosyoloji… sizler bunu okurken şuna eminim ki biyoloji, astroloji gibi kavramlar çağrışım olarak zihninizde yer etti. Sosyoloji kelimesi Yunanca bilim anlamına gelen loji(logy) ve üye, arkadaş, dost anlamına gelen sosyo(socio) kelimelerinden hareketle türetilmiştir. Türkçede ise bu terimi toplum bilimi olarak da bilirsek gayet isabetli olur. 

Auguste Comte(1798-1857)

    Peki kimdir bu sosyolojinin “babası”! ? Sosyoloji terimi Avrupa’da sanayileşme çağının ünlü düşünürü Auguste Comte tarafından ortaya atılmıştır. Sosyoloji teriminden önce çağdaşları bu terim yerine İngilizce’de “social physics”, Türkçe’de toplum fiziği anlamına gelebilecek bir terim kullanıyorlardı. Aslında bu terim dönemin pozitivist akımını çok güzel bir şekilde temsil ediyordu. Çünkü dönem düşünürleri, bu bilim disiplinini tıpkı fizik bilimi gibi bir fen bilimi olarak algılamaya ve çözümlemeye çalışıyordu. “Comte bu algıyı değiştirdi” dememi bekliyorsunuz değil mi? 

 Cevap koskocaman bir Hayır! Comte dönemdaşları ile olan fikir ayrılığını daha da belirginleştirmek için sosyolojiyi kullanmak istedi. Ona göre sosyolojik bulgular nasıl fizik ve kimya gibi alanlarda deneysel bir metot kullanılıyorsa yine aynı metotla elde edilebilirdi. Bu sanayileşme sonrası Avrupa’ya hakim olan emprisist anlayışın neticesi idi. Kısaca, sosyoloji toplumun kanunlarını fizik gibi açıklamalıydı. 

  Evet buraya kadar çok kritik bir aşamaydı değil mi? Yani Compte’a göre insanoğlu koskocaman bir deney sahası idi ve bu sahanın yer çekimi gibi bir evrensel kanunu olması gerekirdi. Bir dakika burada çok önemli bir soru gün yüzüne çıkıyor: Biz insanların davranışlarını bir taşın yere düşmesindeki ivmeyi hesaplar gibi hesaplayıp tahmin edebilecek miyiz? Siz bu soruyu düşünün ve yorumlarınızla cevaplayın ama Comte böyle düşünüyordu. Bu sayede sanayileşmenin ve şehirleşmenin insanlar arasında getirdiği farklılaşma ve çatışmalar azaltılacaktı. 

Sizce Comte haklı mı ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.