Tahir ALPAY

ARDUİNO İLE BUTON KULLANIMI


 

Devre semasi

yapay zeka destekli haber sitesi

NOT:    Programımız oldukça basit;setup() foksiyonu içerisinde pinMode() fonskiyonu ile butonun bağlı olduğu pini giriş ve ledin bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarlıyoruz.Daha sonra loop() fonksiyonu içerisinde digitalRead() fonksiyonu ile butonun bağlı olduğu pini okuyarak butonDurum değişkenine atıyoruz.Daha sonra if yapısı kullanarak butonun basılı olup olmadığını kontrol ediyoruz.Butonumuz pull-down direnci ile toprağa bağlı olduğundan  normal durumda buton pininin girişi LOW olacaktır.Biz her butona bastığımızda HIGH seviyesine çıkacaktır.if yapısı ile buton HIGH seviyesine çıktığında digitalWrite() fonksiyonu ile Led pinini HIGH seviyesine çekiyoruz.Yani 5V veriyoruz.Bu sayede ledimiz yanıyor.Eğer aksi durumda ise ledi LOW seviyesine çekip sönmesini sağlıyoruzz.

MALZEMELER:

  • 1x Buton
  • 1x Led
  • 1x Breadboard
  • 1x Arduıno
DEVRE KODU:


int ledPin=8;
int butonPin=5;
int butonDurum=0;


void setup(){


pinMode(ledPin,OUTPUT); //led pinimizi çıkıs ayarladık
pinMode(butonPin,INPUT); // buton pinimizi giriş ayarladık


}
void loop(){


butonDurum=digitalRead(butonPin); // dijital olarak okuduk 
if(butonDurum==HIGH){


digitalWrite(ledPin,HIGH);


}else
digitalWrite(ledPin,LOW);


}