Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

1- TARAFLAR

Bu sayfadaki “Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi”, donanimplus.com internet sitesi (bundan sonra Donanım Plus olarak anılacaktır) ile siteyi kullanan, sitenin içeriklerini ziyaret eden “Ziyaretçi” ve siteye üye olan “Kullanıcı” arasında düzenlenmiştir. Tüm kullanıcılar sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

“Donanım Plus” “Ziyaretçi” ve “Kullanıcı” birlikte anıldığında “Taraflar” olarak ifade edilecektir.

2- SÖZLEŞMENİN AMACI

Bu sözleşme Donanım Plus içeriklerini ziyaret eden Ziyaretçi, Donanım Plus’a üye olmasını takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Kullanıcı ile Donanım Plus arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3- TANIMLAR 

Bu Kullanım Sözleşmesi metninde yazılı terimler tanımlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.

3-a) Donanım Plus: https://donanimplus.com internet adresinde yayın yapan internet sitesi,
3-b) Kullanıcı: Donanım Plus’a mobil ya da internet ara yüzü üzerinden üye olarak KVKK Aydınlatma Metnini, Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Site ve Yazarlık Kurallarını, Gizlilik ve Çerez Politikalarını kabul eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
3-c) Yazar: Donanım Plus’a yaptığı üye kaydı başvurusu onaylanan Kullanıcıyı,
3-d) Ziyaretçi: Donanım Plus’a üye olmadan ya da üye girişi yapmadan kullanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
3-e) KVKK Aydınlatma Metni: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini,
3-f) Site ve Yazarlık Kuralları: Kullanıcıların her türlü paylaşımlarını düzenleyen kuralları,
3-g) Gizlilik ve Çerez Politikaları: KVKK Aydınlatma Metni kapsamında hazırlanan veri kayıt ve güvenliğine ilişkin politikaları, ifade eder

4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI 

4-a) Donanım Plus’a, 18 yaşını dolduran tüm ziyaretçiler Üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir. Ziyaretçinin Donanım Plus’a üyelik  kaydı yaparak Kullanıcı sıfatını  kazanabilmesi  için öncelikle buradaki Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okuyarak dijital ortamda onaylaması gerekir. Onaylanmadığı takdirde üyelik başvurusu tamamlanmaz.

4-b) 4.a. maddesinde yazılı onaylar yerine getirildikten sonra Üyelik için gerekli alanların Ziyaretçi tarafından doldurularak Donanım Plus’a  iletilmesini takiben Üyelik başvurusunun Donanım Plus tarafından onaylanması ile Kullanıcı sıfatı kazanılır. Herhangi bir sebeple Üyelik başvurusunun reddi halinde Üyelik statüsü kazanılmayacağından Ziyaretçi, Kullanıcı sıfatına sahip olamayacak ve Kullanıcılara sağlanan hizmetlerden faydalanamayacaktır.

4-c) 4.b. maddesinde yazılı başvurunun onaylanması için Ziyaretçinin kayıt başvurusu sırasında istenilen tüm bilgileri doğru şekilde bildirmesi esastır. Aksi halde Üyelik başvurusu onaylanmaz.

4-d) Ziyaretçinin Üyelik başvurusu sırasında gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek Donanım Plus’a yanıltması sonucu Kullanıcı sıfatını kazanması halinde Donanım Plus’ın bu Üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı mevcuttur.

4-e) Kullanıcı Donanım Plus’a üye olarak Üye sıfatını kazandığı andan itibaren daha evvel dijital olarak onayladığı bu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Site ve Yazarlık Kurallarını, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4-f) Kullanıcı Üye sıfatını kazanmasını takiben Donanım Plus’da yer alan ve sahip olduğu üyelik statüsüne sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.

4-g) Üyelik başvurusunun Donanım Plus tarafından onaylandığında Kullanıcı, Yazarlık statüsünü kazanmış olur.

4-h) Kullanıcı, “Kullanıcı Adı Değiştirme” isteğinde bulunma hakkına sahiptir. Fakat bu isteğin kabul edilip edilmemesi, Donanım Plus’ın inisiyatifindedir.

4-i) Kullanıcı, Site ve Yazarlık Kurallarına aynen uymakla mükelleftir. Site ve Yazarlık Kuralları tüm üyelik statüleri için geçerli olup kurallara uymayan tüm Kullanıcılara Site ve Yazarlık Kurallarında yer alan yaptırım ve müeyyideler uygulanır.

4-j) Donanım Plus; Kullanıcının site sistemini, uygulamaları ve eklentileri kullanmasını, diğer Kullanıcıların paylaşımlarını ve içeriklerini görüntüleyebilmesini, özel mesaj yazabilmesini, site kategorilerinde konu açmasını, paylaşım  yapmasını ve içerik üretmesini sağlamak için gerekli koşulları tedarik etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ise, üyeliği süresince Site ve Yazarlık Kurallarına riayet etmeyi açıkça kabul ve taahhüt eder.

4-k) Kullanıcı her zaman Üyeliğinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının Üyeliği iptal edildiği takdirde kişisel verileri ile paylaşımları 5651 ve 6698 sayılı Kanunlar ile KVKK Aydınlatma Metninde yer alan yükümlülükler kapsamında belirlenen sürelerle kanuna ve mevzuata uygun şekilde korunur.

4-l) Donanım Plus internet sitesi 5651 sayılı Kanun ile ikincil düzenlemeler kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu nezdindeki Kendi Bünyesinde Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi’nde yer alan bir Yer Sağlayıcıdır. Dolayısıyla sitede yer alan içerikler, ön onay olmaksızın tamamen Kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

Bu sebeple Yer Sağlayıcı sıfatına sahip olan Donanım Plus’ın; Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etme ya da araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriğin ya da paylaşımın hukuka, mevzuata ve kanunlara aykırı olması, kişilik haklarını ihlal etmesi, suç teşkil etmesi ya da adli veya idari yaptırımı gerektirmesi halinde tüm sorumluluk İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip Kullanıcıya aittir.

4-m) Donanım Plus; üyelerinin her türlü bilgi ve yorum paylaşımında bulunabildiği WordPress altyapısına sahip internet sitesidir. Kullanıcı, Üyelik başvurusu ile tüm içeriklerin Kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu, Donanım Plus’ın Yer Sağlayıcı olarak hiçbir içerikten, paylaşımdan ve hizmetten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığını bilerek Üye olduğunu açıkça kabul etmiştir. Bu sebeple Kullanıcı, kendisinin İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip olduğunu, paylaştığı her içerikten, açtığı her konudan, site genelindeki tüm mesajlarından ve ticari iş ve eylemlerinden hukuken bizzat sorumlu olduğunu açıkça kabul ve taahhüt etmiştir.

4-n) Donanım Plus’da yer alan tüm grafiklerin, tasarımların, hizmete sunulan uygulamaların, Donanım Plus tarafından geliştirilen üçüncü parti eklentilerin, logonun, alan adının, içeriklerin tamamının telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı Donanım Plus’a aittir. Kullanıcının Üyelik statüsünden faydalanarak telif ve fikri mülkiyet hakkı koruması altında olan emtiaları kopyalaması, kısmen veya tamamen değiştirmesi, farklılaştırması, başka bir web sitesinde kullanıma açması yasaktır. Kullanıcı bu maddeye aykırı eylemi gerçekleştirdiği takdirde Üyeliği Donanım Plus tarafından tek taraflı olarak iptal edilerek sonlandırılır. Bu eylemin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde Donanım Plus yasal ve hukuki tüm haklarını kullanma hakkına sahiptir.

4-o) Kullanıcı, Donanım Plus’ın 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ile 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin olduğunu bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda Kullanıcıya ait veri tabanında yer alan verilerin yasal hükümlülük çerçevesinde kanunlarla belirlenen sürelerle işlendiği ve korunduğu, bu verilerin yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ise Donanım Plus tarafından paylaşılacağı Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmiştir.

5- KURALLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE YASAL YETKİ

Bu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi; Site ve Yazarlık Kuralları, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikaları ile birlikte bir bütündür. Taraflar arasında doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı uygulanacak olup Ankara Adliyesi yetkili kabul edilmiştir.

Donanım Plus, bu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirme, kaldırma ya da güncelleme hakkına sahiptir.
Gizlilik ve Çerez Politikaları’na ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ

6) YÜRÜRLÜK 

Kullanıcı ve Ziyaretçi olarak Donanım Plus’ı ziyaret eden her Üye ve Ziyaretçi bu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiştir. Bu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli addolunmuştur.