Burak Sakarya

Gerekli Bütün WordPress Kodları

Bu başlıkta kendi wordpress temasını yapmak isteyenler için gerekli bütün wordpress kodlarını bir araya getirdim. Eksi ve yada güncelliğini yitiren kodlar hatta sizin kullandığınız burada olmayanlar varsa aşağıdan bir yorumunuzu alırım.

Her temada bulunması gereken Style.css

Her temada bulunması gereken kodumuz:

yapay zeka destekli haber sitesi
/* Theme Name: Tema Adı
Theme URI: Donanım Plus Teması
Author: Burak Sakarya
Author URI: donanimplus.com
Description: Tema Açıklaması
Version: 1.0 */

Title (Sayfa Başlığı)

<title><?php wp_title( '-', true, 'right' ); ?><?php bloginfo('name'); ?></title> 

Sayfaları Listeleme

<?php wp_list_pages('title_li='); ?>

Bütün Sayfaların Header’ı İçin

<?php wp_head(); ?>

wp_footer Fonksiyonunun İçeriği İçin

<?php wp_footer(); ?>

Tema Adresini Almanız Gerekiyorsa

<?php bloginfo('template_url'); ?>/

Blog Adı

<?php bloginfo('name'); ?>

Ana Dizin url Adresi

<?php bloginfo('url'); ?> 

RSS Adresi

<?php bloginfo("rss2_url"); ?>

Karakter Kodlaması

<?php bloginfo("charset"); ?>

Blog Açıklaması

<?php bloginfo("description"); ?>

Blog Adresi

<?php bloginfo("url"); ?>

Stil Dosyası Adresi

<?php bloginfo("stylesheet_url"); ?>

WordPress Versiyonu

<?php bloginfo("version"); ?>

header.php

<?php get_header(''); ?>

sidebar.php

<?php get_sidebar(''); ?>

footer.php

<?php get_footer(''); ?>

searchform.php

<?php get_search_form($echo); ?>

Döngü Başlangıcı

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

Döngü Bitişi

<?php endwhile; else : endif; wp_reset_query(); ?>

Yazı ID

<?php the_ID(); ?>

Yazı Başlığı

<?php the_title("); ?>

Yazı Adresi

<?php the_permalink(") ?>

Yazı Kategorisi

<?php the_category(", ") ?>

Yazı Etiketi

<?php the_tags( '', ', ', ''); ?>

Yazı Tarihi

<?php the_time("F j Y"); ?> 

 Yazı Saati

 <?php the_time("H:i:s"); ?>

Yazı İçeriğini Yazdırır

<?php the_content(); ?>

Yazı Özetini Yazdırır

<?php the_excerpt(); ?> 

Yorum Şablonu : (comments.php)

<?php comments_template(''); ?>

Yazı düzenleme linki

<?php edit_post_link(''); ?>

Yorum Sayısı 

<?php comments_number('Yorum Yok', '1 Yorum ', '% Yorum' );?>

Yazı okunma sayısı : (WP-PostViews eklentisi gerekir)

<?php if(function_exists("the_views")) { the_views(); } ?>

Yazar Adı

<?php the_author(''); ?>

Yazar Açıklaması

<?php the_author_description(''); ?>

Yazar Adı ve Soyadı

<?php the_author_firstname('') . " " . the_author_lastname("); ?>

Yazar Sayfası Adresi

<?php the_author_link('');?>

Yazar Web Sitesi

<?php the_author_url(''); ?>

Yazar Mail Adresi

<?php the_author_email('');?>

Sonraki Yazı Linki

<?php next_post_link('') ?>

Önceki Yazı Linki

<?php previous_post_link('') ?>

Öne Çıkarılmış Görsel (Thumbnail)

Bunun için iki tane kod eklemelisiniz birincisi:

add_theme_support( "post-thumbnails" );

Üstteki kodu function.php dosyasına eklemelisiniz. Yoksa oluşturun. Aşağıdaki kod ise Thumbnail çekme kodu:

<?php the_post_thumbnail('full', array('class' => 'img-responsive','alt')); ?>

Bileşen Tanımlama

 <?php if ( function_exists('register_sidebar') ) { register_sidebar(array( 'name' => 'Sağ Bölüm', 'before_widget' => ' ', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '', )); } ?>

Bileşenin Gösterilmesi

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar() ) : else :?> <?php endif; ?>

Popüler Yazıları Listeleme

<?php
// WordPress popüler yazıları listeleme kodu
query_posts(array('meta_key' => 'views', 'orderby' => 'meta_value_num'));
while ( have_posts() ) : the_post();
//Listeleme iskeleti. Yani Listelemek istediğiniz html parça
endwhile;
wp_reset_query();
?>

Rastgele Yazıları Listeleme

<?php 
// sorgu koşulu belirlenir
query_posts('showposts=5&orderby=rand');
while ( have_posts() ) : the_post();
//Listeleme iskeleti
endwhile;
wp_reset_query();
?>

Burda showposts=5 kısmı gösterilecek sayı adeti için.

WordPress Arama Formu Kullanımı 

<form method="get" id="searchform" action="<?php bloginfo('url'); ?>"> <input class="searchbg" type="text" name="s" id="s" onfocus="if (this.value == 'Ara ...') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Ara ...';}" /> <input class="button" type="button" value="" /> </form>