muratt25

@media kullanımında hata yaptım sanırım. Sorun nerede?

Aşağıdaki kodda @media çalışmıyor. Nerede hata yapmışım?

<!DOCTYPE html>

<html lang="en"><head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Document</title>

  <style>

    @media screen and (max-width:700px) {      #bosluk {

        width: 50%;

      }    }


    * {

      box-sizing: border-box;

    }    #resim {

      border: solid 1px #ccc;

    }    #resim:hover {

      border: solid 1px #777;

      cursor: pointer;

    }    #bosluk {

      width: 25%;

      float: left;

      padding-right: 5px;

      padding-bottom: 5px;

    }    #resim img {

      width: 100%;

      height: 200px;

      object-fit: cover;    }    #about {

      padding: 10px;

      text-align: center;

    }  </style>

</head><body>  <div class="gallery">

    <div id="bosluk">

      <div id="resim">

        <a href="img/1.jpeg"><img src="img/1.jpeg" alt=""></a>

        <div id="about">Destription about image information</div>

      </div>

    </div>

    <div id="bosluk">

      <div id="resim">

        <a href="img/2.jpeg"><img src="img/2.jpeg" alt=""></a>

        <div id="about">Destription about image information</div>

      </div>

    </div>    <div id="bosluk">

      <div id="resim">

        <a href="img/4.jpeg"><img src="img/4.jpeg" alt=""></a>

        <div id="about">Destription about image information</div>

      </div>

    </div>

    <div id="bosluk">

      <div id="resim">

        <a href="img/5.jpeg"><img src="img/5.jpeg" alt=""></a>

        <div id="about">Destription about image information</div>

      </div>

    </div>

    <div id="bosluk">

      <div id="resim">

        <a href="img/6.jpeg"><img src="img/6.jpeg" alt=""></a>

        <div id="about">Destription about image information</div>

      </div>

    </div>

    <div id="bosluk">

      <div id="resim">

        <a href="img/3.jpeg"><img src="img/3.jpeg" alt=""></a>

        <div id="about">Destription about image information</div>

      </div>

    </div>

  </div>

</body></html>

3 Cevap

 1. @media kısmı, #bosluk tan sonra yani ondan daha aşağıda olmalıdır.  Aslında sayfa 700px in altına düştüğünde, media querry çalışıyor bunu incele den görebilirsiniz ama width:50%; nin üzeri çizik. Çünkü css kısmında #bosluk bölümü media dan aşağıda yer aldığı için media nın css kodlarını her halükarda eziyor. Genişlik hep #bosluk ta verilen 25% olarak işlem görüyor. Media querry i #bosluk sonrasına alırsanız sayfa istediğiniz gibi responsive olacaktır.

 2. @media screen and (max-width:700px) {
  
  
  
  #bosluk {
  
  width: 50%;
  
  }
  
  
  
  }

  Yukarıdaki @media kodu, sizde en başta yer alıyor. Oysa aşağıdaki kod, @media dan önce olmalı:

  #bosluk {
  
  width: 25%;
  
  float: left;
  
  padding-right: 5px;
  
  padding-bottom: 5px;
  
  }

  Yani @media #bosluk tan sonra yazılı olacak ki ezilmesin, kod akışı sayfada aşağıya doğru çalışıyor.