Seda GÜNER

Python ile girilen iki sayıyı toplama örneği

 Girilen iki sayıyı Python ile nasıl toplarım.

1 Cevap

  1. Genel de bu şekilde yazarım.

    sayi1=input(“lütfen birinci sayıyı giriniz : “)
    sayi2=input(“lütfen ikinci sayıyı giriniz : “)
    toplam= float(sayi1) + float(sayi2)
    print(toplam)