Ömer Tunçbilek

Python kitap önerisi

Python derslerine başladım. Kendime bir kaynak edinmek istiyorum. Böyle 0’dan Python anlatan bir kitap öneriniz var mı?